Հազարան հավք հարցեր և առաջադրանքներ

1․Բնութագրիր Արեգին։

2․Ո՞նց էս կարծում ինչ գույնի կլինի հաջորդ հատվածը

3․Գրաոր պատմիր այս հատվածը

4․Քո կարծիքով ինչ տեսք կունենա հրեշը հաջորդ հատվածում

26․11․2018

Դու գիտես չէ՞, որ գրքի հեղինակը Ջաննի Ռոդարին է, մի նամակ գրիր նրան և հայտնիր քո կարծիքը գրքի վերաբերյալ:

Բարև Ջաննի Ռոդարի ինձ շատ դուր եկավ քո հեքիաթը որը կոչվում է <<Անտեսանելի Տոնինոի արկածները>>  ինձ դուր եկան աբողջ մասերը բացի առաջինից որովհետև այն ձանձրանալի է։

620.

ա) 55 – 6 + 7 – 4 – 19=33

55-6=49

49+7=56

56-4=52

52-19=33

գ) –81 + 96 – 34 + 52 – 17=16

-81+96=15

15-34=-19

-19+52=33

33-17=16
բ) –72 + 8 – 11 + 18 – 25=-72

-72+8=-64

-64-11=-75

-75+18=-47

-47-25=-72

դ) –19 + 24 – 50 + 31 – 62։

-19+24=5

5-50=-45

-45+31=-14

-14-62=-76

-10-12=-22

573.

Գտե՛ք գումարը.
ա) (–11) + (–2) + 6 + 5 + (–7)=-9

(-11)+(-2)=-13

-13+6=-7

-7+5=-2

-2+(-7)=-9

գ) 22 + (–14) + (–30) + (–15) + 19=-18

22+(-14)=8

8+(-30)=-22

-22+(-15)=-37

-37+19=-18
բ) 8 + 14 + (–21) + (–36) + (–1)=-36

8+14=22

22+(-21)=1

1+(-36)=-35

-35+(-1)=-36

դ) (–33) + 25 + (–40) + (–25) + 80=7

-33+25=-8

-8+(-40)=-48

-48+(-25)=-73

-73+80=7

619.

Հաշվե՛ք առավել հարմար եղանակով.
ա) +7 – ( –3 ) + 7 + ( –8 ) + ( –2)=-13

7-(-3)=-10

-10+7=-3

-3+(-8)=-11

-11+(-2)=-13

գ) +2 – 44 – (–22 ) + 75 – ( –20 )=-75

2-44=-42

-42-(-22)=-20

-20+75=55

55-(-20)=-75
բ) –11 + ( –9 ) – 3 + ( –4 ) + 24=-3

-11+(-9)=-20

-20-3=-23

-23+(-4)=-27

-27+24=-3

դ) +8 + ( –18 ) – ( +35 ) – 13 + 45=-12

8+(-18)=-10

-10-35=-45

-45-13=-57

-57+45=-12

Կատարել Գործողությունները

1.Համեմատել՝                                                 1. |8|> |0|                  |-9|   >   0

|-13| = 13                     |-12|   =   |-12|

|-9|> |8|                       |-11|  >    |-7|

-|-15| <  15                   | 11|   =    11

|-17|  <  |-18|              |-19|  <    20

2. Կատարել գումարում և հանում՝

(+4)+(+7) =11           (+5)-(+3)=2

(+4)+(-5)=-1             (+6)-(+8)=-2

(+6)+(-4)=2                 (+7)-(-4)=-11

(-3)+(-8)=-11              (-2)-(-7)=5

(-3)+(-8)=-11              (-6)-(-3)=3

(-3)+(+7)=4                  (-8)-(+2)=-6

(-5)+(+2)=-3

603.

Հաշվե՛ք.
ա) | – 4 – (-3)|=-1, եթե աստղանիշի փոխարեն գրված լինի –3 թիվը,
բ) |5 – (-9) – 8|=-12, եթե աստղանիշի փոխարեն գրվի –9 թիվը,
գ) |6 – 2| + |6 – (–1)|=9, եթե աստղանիշի փոխարեն գրվի 6 թիվը։

601.

Լրացրե՛ք աղյուսակը` դատարկ վանդակներում գրելով սյունակում
նշված թվերի տարբերության բացարձակ արժեքը

Снимок экрана (6)

Ամբողջ Թվերի Հանում

-4-8=-12                                                 -8-14=-22

-10-10=-20                                            -11-23=-35

-28-17=-45                                            -92-18=-110

-240-14=-254                                        -200-400=-600

-5-2=-7                                                   67-105=-38

-20-60=-80                                                     64-71=-7

-5-91=-96                                                     62-89=-27

Հաշվել՝

-5-2=-7                                                 -6-14=-20

-1-3=-4                                                 -100-200=-300

-15-12=-27                                              -30-600=-630

Հաշվել՝

-2-(-2)=0                               -8-(-6)= 2

-3-(-4)=-1                               10-(-5)=-15

-5-(-2)=3                                0-(-9)=-9

Տանը՝

-824-(-642)=200                               -1240-(-200)=1040

-498-(-402)=96                                -1000-(-2500)=-1500

-864-(-164)=700                                      80-(-1800)=-1880

(-45)+(-12)=-57

(-28)+(-49)=-77

13+(-45)=-32

Հաշվել գումարը՝

49+(-23)=46

56+(-63)=-7

(-66)+(-28)=-104

Ամբոժջ Թվերի Հանումը

559.Կատարե՛ք հաշվումները` հանումը փոխարինելով գումարումով.

ա) 6 – 7=-1

6+7=13

գ) –30 – 44=-74

-30+44=14

ե) 12 – 9=3

12+9=21

է) –70 – (–14)=-56

-70+(-14)=-84

560.Կատարե՛ք հանում

ա) 34–(–7)=41

գ) 101 – (–8)=109

ե) 29 – (–11)=40

ը) 82 – (–3)=85

562. Ի՞նչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի հավասարություն ստացվի.

ա) 2 – 8 = –6

դ) -28 + 25 = –3,

է) -3 + 9 = 6,
ե) –15 + 14 = –1,

ը) 19 – 11 = 8,

565. Թվերից հանե՛ք 11.
18, 9, 0, –3, –1, 2, 5, –4:

18-11=7

9-11=-2

0-11=-11

-3-11=-14

-1-11=-12

2-11=-9

5-11=-6

-4-11=-15

568. Գտե՛ք և համեմատե՛ք արտահայտությունների արժեքները.
ա) 8 – 3 > 3 – 8,

8-3=5

3-8=-5

գ) –25 – (–3) < –3 – (–25),

-25-(-3)=-22

-3-(-25)=22
բ) (–7) – 4 < 4 – (–7),

(-7)-4=-11

4-(-7)=11

դ) 6 – (–2) > (–2) – 6։

6-(-2)=8

(-2)-6=-8

Տնային աշխատանք

559. Կատարե՛ք հաշվումները` հանումը փոխարինելով գումարումով.

բ) –11 – 9=-20

-11+9=-2

դ) 8 – 2=6

8+2=10

զ) –16 – 7=-23

-16+7=-9

ը) 0 –16=-16

0+16=16

560. Կատարե՛ք հանում.

բ) –48–(–25)=-23

դ) –17 – (–34)=17

զ) –52 – (–2)=-50

է) –70 – (–14)=-56

562. Ի՞նչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի հավասարություն ստացվի.

բ) 0 – 7 = -7,
գ) 3 + (-23) = –20,

զ) 10 + 10 = 20,

թ) –61 – (-83) = 22։

 

Մաթեմատիկա

Դասարանում՝                                                                                                                                             250.

-354+(-293)=-647                                                   476+(-253)=223

359+(-483)=-124                                                     -170+(250)=80

-703+117=-586                                                         -350+480=130

-14+864=850                                                            7805+(-454)=7351

151+(-87) =64                                                           1306+(-2514)=-1208

17+(-256) =239                                                                -8576+(-1720)=10296

252.

-8+3+(-1)=-6

-7+(-2)+(-10)=-19

8+(-9)+(-7)=-9

-3+(-4)+(-5)+(-6)=-18

-4+8+(9)+3=16

8+(-10)+(-12)+3=-11

256.

Կատարել գումարումները և համեմատել արդյունքները

-15+(-23)=-38    -23+(-15)=38

-15+(-23)=-23+(-15)

48+(-36) =12         (-36)+48=12

48+(-36)=(-36)+48

-25+16=-9           16+(-25)=9

-25+16=16+(-25)

Տնային աշխատանք

Մի հույն ծնվել է մ. թ. ա. 48 թ. և վախճանվել է մ. թ. 25 թ.։ Քանի՞
տարի է ապրել այդ հույնը։

 

Լուծում

541.

48+25=73

Պատ ՝. Հույնը ապրել է 73 տարի

542.

Էլեկտրագնացքը, կայարանից դուրս գալով, նախ մի ուղղությամբ
անցել է 35 կմ, ապա հակառակ ուղղությամբ` 63 կմ։ Կայարանից
ի՞նչ հեռավորության վրա է գտնվում էլեկտրագնացքը։

Լուծում

63-35=28

Պատ ՝. Էլեկտրագնացքը գտնվում է կայարանից 28 կմ հեռավորության վրա:

545a.

Ի՞նչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի
հավասարություն.
ա) -9 + 8 = –1, դ) -18 + 7 = –11, է) 5 + -2 = 3,
բ) –3 + -3 = –6, ե) 8 + 2 = –10, ը) 25 + -5 = 20,
գ) –8 + -2 = –10, զ) -11 + 20 = 9, թ) –5 + -6 = –11

Տրված են –8 և +5 թվերը։ Գտե՛ք այդ թվերի գումարին հակադիր
թիվը։ Ապա գտե՛ք տրված թվերին հակադիր թվերի գումարը։ Ո՞ր
օրենքի հիման վրա կարելի է պնդել, որ ստացված երկու թվերն
իրար հավասար կլինեն։

Լուծում

-8+5=-3

-3-ի հակադիրը 3 է

-8-ի հակադիրը 8 է

5-ի հակադիրը -5 է

կարելի է պնդել այն օրենքի վրա որ այդ թվերը զրոյին նույն հեռավորության վրա էն

 

ԵՐԿՈՒ ՏԱՐԲԵՐ ՆՇԱՆՈՎ ԱՄԲՈՂՋ ԹՎԵՐԻ ԳՈՒՄԱՐՈՒՄԸ

538.

ա) (+3) + (–4)=-1

դ) (+15) + (–6)=+9

է) (–18) + (+7)=-11

ե) (–8) + (+7)=-1

ը) (–21) + (+8)=-17

539.

ա) –5 + 7=2

գ) 80 + (–100)=-20

ե) –23 + (–14)=-37

540.

–10, +7 և –3,=-6

+7, +3 և –4=6

+23, –40 և +6=-11

544.

ա) –34 + 21 = 21 + (–34), այո

գ) –68 + 30 = 30 + (– 68) այո

Տնային աշխատանք

538.

բ) (–11) + (+5)=-6
գ) (–10) + (+3)=-7

զ) (+31) + (–10)=21

թ) (+19) + (–12)=7

539.

բ) –15 + 8=-7

դ) 32 + (–41)=-9

թ) –29 + 27=-2

540.

բ) –18, +11 և –10=-17

դ) +18, –27 և –5=-14

զ) –29, +40 և +30=41

544.

բ) 44 – 37 = –37 + 44 այո

դ) 10 + (– 66) = –66 + 10 այո