Գործնական քերականություն

52.

Փակագծերում տրված բայերր պահանջված ձևով qրի´ր:

Հայտնի  Է, որ ամենից շատ Արևմտյան Հնդկաստանի Չհրեպունջա  շրջանում Է անձրև գալիս: Սակայն պարզվում Է, որ երկրագնդի վրա մի տեղ կա, որտեղ անհիշելի ժամանակներից անընդհատ անձրևում է (անձրևել): Դա Հարավային Ամերիկայում Է: Անձրևի հեղինակր ջրվեժն Է: Ուժեղ քամին, որր միշտ փչում է (փչել) լեռներից, ջրափոշին հարթավայր է տանում (տանել): Այդտեղ  ջրափոշին  խոշոր կաթիլներ  է դառնում (դառնալ) ու որպես անձրև տեղում (տեղալ):

67. Ո՞ր նախադաությունից կարելի է ինչ-որ բառ հանել՝ առանց միտքը փոխելու:

Ընկերս հեռացավ: Ես վազեցի: Մենք խոսեցինք: Մարդիկ հավաքվեցին: Դու ժպտո՞ւմ ես: Դուք հասա՞ք գնացքին: Նրանք սպասում էին: Մայրիկն ամեն ինչ հասկացավ: Մենք իրար ժպտացինք ու աչքով արեցինք:

75. Փակագծում  տրված գոյականները գրի´ր  եզակի կամ հոգնակի ձևով (պահանջվող ձևն ինչպե՞ս   գտար):

Երբ   (շոգ, շոգեր) շոգ է լինում,  (փիղը, փղերր) փիղը կնճիթով վերից վար ջրում է իրեն, հետո էլ ավազ  է ցանում վրան, իբրև սրբիչ: (Փիղը, փղերը) փղերը հոտերով  են շրջում: Նրանց առաջնորդում է ծեր ու իմաստուն փիղը (փիղը, փղերը): Հոտոտելիս (նա, նրանք) նրանք բարձրացնում են կնճիթները: Իսկ հենց որ (կնճիթր, կնճիթները) կնճիթները թշնամու հոտ են առնում, նրանց (տերն, տերերն) տերերն անաղմուկ հեռանում, ասես գետնի տակն են անցնում: Այդ վիթխարի, ուժեղ (կենդանին, կենդանիները) կենդանին ոչ մի թշնամի չունի, բացի մարդուց:

101.      Փակագծում արված թվականներն այնպե´ս գրիր, որ պատասխանեն ոչ թե քանի՞, այլ ո՞ր կամ ո՞րերորդ հարցին (ո՞ր ածանցով դարձրիր):

Օրինակ՝ (Հինգ) տարի է՝ դպրոց եմ գալիս: — Հինգերորդ տարին է՝ դպրոց եմ գալիս:

(Տասն) տասներորդ օր է, որ բակ չեմ իջել:

(Երեք) երորդ դասարանցի քույրիկս երկու տարով փոքր է ինձ-

նից:

Երկիր թռչող յուրաքանչյուր (երկու) երկրորդ նավն ինձ հյուրեր է բերում:

Խաղի (երեսունհինգ) երեսունհինգերորդ րոպեում եղբայրս գոլ խփեց:

Մեկից սկսած յուրաքանչյուր (տասներկու) տասներկուերորդ թիվն աոանց մնացորղի կբաժանվի տասներկուսի:

Յուրաքանչյուր (չորս) չորորդ ամսվա (քսանութ) քսանութերորդ օրը նվիրում էր աշխատանքսւյին սեղանն ու պահարանը կարգի բերելուն:
Իմ (մեկ) առաջին գործը քեզ սիրով օգնելն է:

Կյանքի (ութսուներկու) ոթսուներկուերորդ տարում որոշեց հեծանիվ քշել:

26․11․2018

Դու գիտես չէ՞, որ գրքի հեղինակը Ջաննի Ռոդարին է, մի նամակ գրիր նրան և հայտնիր քո կարծիքը գրքի վերաբերյալ:

Բարև Ջաննի Ռոդարի ինձ շատ դուր եկավ քո հեքիաթը որը կոչվում է <<Անտեսանելի Տոնինոի արկածները>>  ինձ դուր եկան աբողջ մասերը բացի առաջինից որովհետև այն ձանձրանալի է։

Հեռավար ուսուցման ամփոփիչ հաշվետվություն

Տեսադասերին մասնակցում

Տեսադասերի մեծ մասին մասնակցել եմ:

Հաշվետվություններ (Դրեք հաշվետվությունների հղումները)

https://vahanatanesyan.wordpress.com/2020/05/10/%d5%b0%d5%a1%d5%b7%d5%be%d5%a5%d5%bf%d5%be%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-3/

ամեն իմ հաշվետվության մեջ նույն տեքստն է:

Դասերի կատարում (Նշեք թե ինյ դասեր եք կատարել)

Դասերի մեծ մասը կատարել եմ:

Նախագծեր (Նշեք թե ինչ նախագծերի եք մասնակցել)

Ես նախագծերին չեմ մասնակցել:

История олимпийских игр

Почему Олимпийские игры так называются? Почему греческое слово «стадион» понимают люди, которые говорят на разных
языках? Почему всегда спортсмены из Греции открывают праздник?
Почему из Греции приносят Олимпийский огонь? Первые Олимпийские игры проходили в Греции, в городе Олимпии, в 773 году
до н.э. (до новой эры) в честь бога Зевса. В Олимпии стояли
прекрасные белые здания, был большой стадион, несколько школ,
в которых могли заниматься спортсмены. Один раз в четыре года
в Олимпии проходили самые известные в Греции спортивные
соревнования – Олимпийские игры. Тысячи мужчин, стариков, детей
из городов и деревень приезжали в Олимпию. Многие приходили
пешком. В соревнованиях могли участвовать только мужчины
и мальчики из Греции. Каждый греческий город посылал на соревнования своих спортсменов. Пять дней горел Олимпийский огонь,
пять дней продолжались Олимпийские игры, и в Греции был праздник. Олимпийские игры объединяли все греческие города, кончались
войны, и в стране наступал мир. В каждом городе ждали новостей
из Олимпии. А в самой Олимпии на стадионе тысячи людей смотрели
соревнования и умели «болеть» совсем так же, как миллионы людей
«болеют» на стадионах сейчас, в наше время.
Через пять дней уходили и уезжали из Олимпии люди,
спортсмены возвращались домой в свои города. Олимпийских
победителей встречали как героев. О них пели песни и писали стихи.
Время разрушило Олимпию. Только в 1875 году ученые нашли
это место на земле. Тогда решили опять возобновить Олимпийские
игры.
Первые «новые Олимпийские игры» состоялись в 1896 году
на их родине – в Греции. Так же, как 2000 лет тому назад, они
проходят раз в четыре года. Эти соревнования объединяют людей. Их
символ – мир и дружба

Ответьте на вопросы в коце текста

1. Когда состоялись первые Олимпийские игры?

в 773 году до н.э.

2. Что вы, до того как прочитали текст, знали об Олимпийских  играх?

я знал что олимпийсике игры проходят каждые 4 года и туда приходят профессаналные спортсмены ис разных стран.

3. Кто мог принимать участие в соревнованиях?

Мужчины
4. Как долго продолжались соревнования?

пять дней
5. Как встречали победителей Олимпийских игр?

как героев

 

Բնագիտություն

1. Ինչո՞վ է պայմանավորված օրգանիզմի ամբողջականությունը։
Օրինակ եթե մարդու ողեղը վնասվի բոլոր այլ օրգանները չեն աշխատի:
2. Ի՞նչ տեղի կունենա, եթե կենդանին չստանա բավարար քանակությամբ
սննդանյութ։
Այդ կենդանու աճը կդադարի նա կթուլանա և կմահանա:

3. Ցողունի վնասվածքն ի՞նչ հետեւանք կարող է ունենալ բույսի կյանքում։

Բույսը կամահանա:

4.Ի՞նչ կլինի, եթե կենդանի օրգանիզմները դադարեն սնվել: Պատասխանը հիմ նավորե՛ք

Եթե կենդանիների օգանիզմերը դադարեն սնվել նրանք այլևս չեն աշխատի և կենդանին կմահանա որովհետև օրգանին աշխատելու համար պետք է սմվել:

Մաթեմատիկա

1197. Թիվը պակասորդով կլորացրե՛ք մինչև տասնորդականները.
ա) 0,9382

0,9

դ) 1,0625

1,0

է) 200,18

200,1
բ) 28,2897

28,2

ե) 80,0388

80,0

ը) 567,9111

567,9
գ) 100,5621

100,5

զ) 6,0999

6,0

թ) 0,0008

0,0

1198. Թիվը հավելուրդով կլորացրե՛ք մինչև հարյուրերորդականները.
ա) 7,8932

7,90

դ) 0,9999

0,10

է) 2,3845

2,39
բ) 85,0639

85,07

ե) 65,6788

65,68

ը) 18,0936

18,10
գ) 0,1111

0,12

զ) 721,8957

721,90

թ) 55,6009

55,61
1199. Ասե՛ք, թե մինչև որ կարգն է կլորացված թիվը.
ա) 93,6527 ≈ 93,65 հարուրերորդական

գ) 0,563891 ≈ 0,564 հազարերորդական

ե) 0,7014 ≈ 1 տասնորդական
բ) 734,82 ≈ 735 հազարերորդական

դ) 0,563891 ≈ 0,6 տասնորդական

զ) 0,102 ≈ 0 ամբողջ
1200. Գրե՛ք այն բոլոր թվանշանները, որոնք աստղանիշի փոխարեն
գրելու դեպքում կլորացումը ճիշտ կատարված կլինի.
ա) 2,666 ≈ 2,66 ,

գ) 18,6 ≈ 18,55,

ե) 7,5 ≈ 7,55 ,
բ) 0,33 ≈ 0,3 ,

դ) 25,033≈ 25,04 ,

զ) 800,000 ≈ 800 ։

Տասնորդական Կոտորակների Կլորացումը

1202. Հաշվե՛ք և պատասխանը կլորացրե՛ք մինչև հարյուրերորդականները.
ա) 0,377 + 3,409 – 2,1006=1,6854

1,686

գ) 4,5 + 0,3796 + 1,225=6,1046

 

6,104
բ  12,4589 – 6,27 + 1,395=7,5839

7,584

դ) 0,1 – 0,01 – 0,001=0,089

0,09
1203. Հաշվե՛ք և պատասխանը կլորացրե՛ք մինչև տասնորդականները.
ա) 0,1 ⋅ (81,34 + 6,73=8,807

 

8,9

դ) (9,4 – 8,7) ⋅ 1,4=0,98

0.1
բ) 5,6 ⋅ (7,4 – 3,9)

ե) (8,5 + 6,12) ⋅ 2,3=33.626

33,7
գ) (3,4 + 2,01) ⋅ 1,2=6.492

6,4

զ) (12,1 – 5,73) ⋅ 0,1=1.783

1,8
1204. Թվերը կլորացրե՛ք մինչև հարյուրերորդականները, ապա կատարե՛ք հաշվումները.
ա) 2,9519 + 0,24159,

դ) 11,4444 : 3,52222=0,87774
բ) 24,35907 – 14,434=9,92507

,ե) 3,509 ⋅ (0,7654 – 0,333)=1,5172916
գ) 43,927 ⋅ 0,00609=0,26751543

զ) (17,6249 – 2,6951) : 3,729=0,0138
1205. Կատարե՛ք հաշվումները` թվերը նախապես կլորացնելով մինչև
տասնորդականները, ինչպես նաև առանց կլորացնելու, ապա
համեմատե՛ք ստացված արդյունքները.
ա) (3,26 + 2,045) ⋅ (0,376 – 0,18)=1,03978

(3,2 + 2,0) x (0,3 — 0,1)=1,04

10,4 < 1,03978

գ) 4,026 ⋅ 3,828 + 2,106 ⋅ 0,99=17,496468

 

4,0 x 3,9 + 2,1 x 0,9=17,49

17,49 < 17,496468

, դ)10,54 : 21,08 – 0,048 : 0,48=10,409200

 10,6 : 21,0 — 0,0 : 0,4=10,6

10,6 < 10,409200
1206. Կլորացրե՛ք մինչև հարյուրերորդականները և համեմատե՛ք
թվերը.
ա) 0,136 և 0,144

0,13 < 0,14

դ) 12,129 և 12,131,

12,12 < 12,13
բ) 2,254 և 2,256

2,26=2,26

, ե) 7,9951 և 8,0049,

7,10<8,00
գ) 3,769154 և 3,767002,

3,77=3,77

զ) 0,009 և 0,001

0,00=0,00

1174. Կատարե՛ք բաժանում.

ա) 8,368 ։ 2=4,184, դ) 10,5 ։ 7=1,5, է) 11,223 : 3=3,741
բ) 17,024 ։ 4=4,256, ե) 6,25 ։ 125=0,05, ը) 374,17 : 31=12,07,
գ) 0,0225 ։ 15=0,0015, զ) 10,08 ։ 24=0,42 թ) 13,041 : 23=0,567

1175. Կատարե՛ք բաժանում.

ա) 40,25 ։ 2,3=17,5 , ե) 35,601 ։ 0,01=0,35601 , թ) 189,1 ։ 0,305=620,
բ) 4,221 ։ 0,63=6,7, զ) 0,13464 ։ 0,396=0,34 , ժ) 13,536 ։ 0,423=0,0032 ,
գ) 30,303 ։ 33,3=0,91 է) 14,924 ։ 0,82=182 , ժա) 0,001 ։ 0,2=0,0005 ,
դ) 9,3456 ։ 10,62=88,1 , ը) 788,48 ։ 1,28=616 , ժբ) 10,74197 ։ 87,05=0,12337932 ։

1177. Կատարե՛ք բաժանում.
ա) 1000 ։ 0,25=4000 , դ) 1295 ։ 0,37=3500 , է) 888 : 0,37=2400,
բ) 169 ։ 1,3=130 , ե) 276 ։ 2,3=120 , ը) 302 : 0,2=1510 ,
գ) 7920 ։ 3,6=2200 , զ) 10572 ։ 8,81=1200 , թ) 4451 : 44,51=100։

1180. Աստղանիշի փոխարեն դրե՛ք համեմատման համապատասխան
նշանը, որպեսզի ստացվի ճիշտ անհավասարություն.

ա) 1234 ։ 26 > 12,34 ։ 26 , գ) 0,1901 ։ 2 < 1901 ։ 2 ,
բ) 741 ։ 9,4 > 74,1 ։ 9,4 , դ) 7,26 ։ 5,17 < 7260 ։ 5,17 ։

1181. Ուղղանկյան երկարությունը 26,53 դմ է, իսկ մակերեսը
465,8668 դմ2 է։ Գտե՛ք ուղղանկյան լայնությունը։

11,102571 դմ

1182. Կատարե՛ք բաժանում.
ա) 52,3527 ։ 3,27=16,01 , դ) (–19,558) ։ (–7,7)=0,25308 , է) (–0,90216) ։ 0,14=-6,444 ,
բ) (–32,8) ։ (–8,2) =4,4, ե) 0,1938 ։ 0,51=0,38 , ը) (–0,0101) ։(–10,1)=0,001 ,
գ) 25,52 ։ (–5,5)=-46,22 , զ) 2,304 ։ 7,2=0,12 , թ) 6,858 ։ (–0,9)= 7,62